default-src 'unsafe-inline' https: 'self' data:; upgrade-insecure-requests; frame-ancestors 'self';

TOEPASSINGEN

Dutch Filtration levert filtratie apparatuur voor diverse toepassingen

TOEPASSINGEN

Dutch Filtration biedt een breed scala aan filterproducten voor uiteenlopende toepassingen. De meeste van onze filters worden gebruikt in de oilfieldindustrie maar we bieden ook een serie filters voor de procesindustrie.

 • Completion Vloeistoffen
 • Produced Water
 • Work Over Vloeistoffen
 • Gravel Pack Vloeistoffen
 • Wellbore Clean up Vloeistoffen
 • (Bio) Diesel
 • Oppervlakte Water Opname
 • Proces Water
 • Pre filtratie RO
 • Frac vloeistoffen
 • Pipeline Flushing
 • Afval Water
 • Koelwater

FILTRATIE VAN COMPLETION FLUIDS / WELL BORE CLEAN UP

Het doel van completion vloeistof filtratie, of well bore clean up is het voorkomen van verontreiniging van de bodem in het boorgat. Verontreiniging verlaagt de productie en verkort de levensduur van een producerende bron. Contaminatie van de formatie met deeltjes kan ook optreden tijdens het opruimen van de boorput, het perforeren, breken, aanzuren, verzetten, bij waterinjectie en of gravel packing. Elke keer als er vloeistof met vaste deeltjes in de put gespoten wordt, hoe klein deze deeltjes ook zijn; er is een kans op beschadiging van de formatie.

Daarom moeten alle vloeistoffen die worden gebruikt bij completion van een olie- of gaswinning vrij zijn van vuildeeltjes. Dutch Filtration kan u adviseren bij het selecteren van de best passende filtratie-apparatuur en filterelementen; efficiënt, veilig en tegen optimale kosten per behandeld vat.

WATER INJECTIE

In de olie-industrie wordt met waterinjectie water geïnjecteerd in de olie- of gasformatie, om de druk in de formatie te verhogen en daarmee de productie te stimuleren. Waterinjectie wordt zowel on- en offshore toegepast, om de oliewinning uit een bestaand olie- of gasreservoir te vergroten.

Het gefilterde water wordt geïnjecteerd om de reservoirdruk te ondersteunen en om olie uit het reservoir te vegen of te verplaatsen en naar een productieput te rijden.

Normaal gesproken kan slechts 30% van de olie in een reservoir worden geëxtraheerd (primaire terugwinning), maar waterinjectie verhoogt dat percentage tot 50% (bekend als de herstelfactor) en handhaaft de productiesnelheid van een reservoir over een langere periode. Elke bron van water kan worden gebruikt voor injectie maar filtratie van het water voorafgaand aan injectie is cruciaal.

PRODUCED WATER BEHANDELING

Er is een grote vraag naar geproduceerd water dat vrij is van koolwaterstoffen voor lozing. Bij de productie van olie en gas op offshore-platforms is water de grootste afvalstroom. Daarom wordt veel water ook gebruikt voor herinjectie voor een verbeterde oliewinning. Het is belangrijk dat het geproduceerde water vrij is van deeltjes en bacteriën. >>> LANGERE LEVENSDUUR APPARATUUR.

Dutch Filtration biedt filtratie apparatuur die verwijdering van deeltjes en verwijdering van vrije koolwaterstoffen garandeert op een economische manier. Wij bieden speciaal ontworpen waterbehandelingspakketten, die uitermate geschikt zijn voor afvoer of her-injectie. Wij garanderen een hoge betrouwbaarheid, hoge kwaliteit tegen een gebalanceerde OPEX en CAPEX.

Producten

 • Kaarsen Filter Units
 • Coalescer Units
 • Media Filters
 • Strainers
 • Automatische Zelf Reinigende Filters

INDUSTRIELE PROCES FILTRATIE

Dutch Filtration biedt filtratieoplossingen voor industriële processen zoals voorfiltratie RO / UF, koelwaterfiltratie, eetbare olie, (bio) diesel, fijne chemicaliën en meer.

BEHANDELING VAN OLIE HOUDEND AFVALWATER

Oliehoudend afvalwater op een milieuvriendelijke manier verwerken is één van de grootste uitdagingen in de offshore-industrie. De juiste behandeling van oliehoudend water is erg belangrijk. Oliehoudend water kan verschijnen in verschillende vormen, bijv. geëmulgeerde olie, scheidbare olie en oplosbare olie. Dutch Filtration kan u helpen de hoeveelheid oliën te bepalen in uw afvalwater en biedt u de beste oplossing voor de behandeling van oliehoudend afvalwater.

BEHANDELING VAN GEPRODUCEERDE AARDWARMTE

Geproduceerd warm water moet goed gefilterd worden, de productiviteit wordt hiermee sterk verbeterd. Om het risico op blokkering van de productie zo klein mogelijk te houden is filtratie van geothermisch water noodzakelijk. Het is dus belangrijk om de juiste keuze te maken voor een filter. Dutch Filtration heeft de kennis, expertise en ervaring om samen met u de juiste keuze te maken.

koeltoren zijstroomfiltratie

KOELWATER FILTRATIE

Dutch Filtration kan uw helpen bij het maken van de juiste keuze voor een filtersysteem. Wij bieden de volgende filteroplossingen. Automatisch reinigende filters van Amiad, SAF, EBS, OMEGA, SpinKlin disc filters en mediafilters. Daarnaast onze eigen kaarsenfilters en zakkenfilters.

PROJECT REFERENTIES

Dutch Filtration biedt filteroplossingen voor diverse toepassingen. Voor een overzicht van enkele van onze projecten klik hier

Wij kunnen uw filtratieproces optimaliseren!

Open chat
1
Do you need help?
Hello, Can we help you?